ร่วมเรียนรู้ในการเคารพความหลากหลายของผู้อื่น ด้วยการประกอบบางส่วนของใบหน้าคุณเข้ากับใบหน้าคนอื่น เพื่อยืนยันว่าไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไร เราต่างเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
START BEING THE PART OF DIVERSITY
อัพโหลดรูปใบหน้าของคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลาย และสร้างโปรไฟล์ในแบบเฉพาะตัว
CENTER YOUR FACE WITH OUR GUIDELINE
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของรูปที่ดีที่สุด กรุณาปรับขนาดและตำแหน่งของรูปใบหน้า ตามไกด์ไลน์
CENTER YOUR FACE WITH OUR GUIDELINE
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของรูปที่ดีที่สุด กรุณาปรับขนาดและตำแหน่งของรูปใบหน้า ตามไกด์ไลน์
ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความหลากหลาย เพราะ ‘ความหลากหลาย’ จะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ นวัตกรรมใหม่ๆ และความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่น.
LOADING